× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZOZ MP SW w Koszalinie

Poradnia Psychologiczna - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medycyny Pracy w Areszcie Śledczym w Koszalinie

Informacje o komórce

Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

Poradnia psychologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Medycyna pracy

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna pracy


Adres

94-3182265
Młyńska 71
75-950 Koszalin

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1